23 mei 2018

Stilte schenkt innerlijke Rust


Na mijn vorige blog over Rome en de paus een vervolgje op het Rooms katholicisme. Namelijk hun schitterende, soms sobere maar ook rijke kathedralen. En toch, ik houd ervan. Niet die kathedralen vol goud en beelden welke je vaak aantreft in Italië, Oostenrijk en Duitsland. Ik ben meer liefhebber van de sobere uitvoeringen. Een gemiddelde katholieke kerk, in Frankrijk bijvoorbeeld.

De rust die deze interieuren uitstralen. De stilte. De lichtinval door de vaak eeuwenoude glas-in-lood ramen. De geur. Het beeld van de lijdende Christus, die je niet kan ontgaan!

Ja, ik hou van deze Stilte.
Het geeft mij zó veel meer (innerlijke) rust dan de Evangelische zalen vol mensen, die gaarne worship-liedjes zingen. Met de handjes in de lucht, zeg maar.. Op zondag dan. Want doordeweeks worden de zalen meestal voor iets anders gebruikt. Verhuurd dikwijls, wat begrijpelijk en logisch is daar de kosten gedekt moeten worden van het kolossale gebouw of dat kleinere zaaltje waarvan maandelijks de huur moet worden opgebracht.

Auxerre, Frankrijk

Er zijn dus zeker zaken waar ik als Protestant de Roomsen in benijd: Hun kunstige kathedralen. Waar je je zo heerlijk even kunt terug trekken. Ik houd ervan. U?
Want de meesten zijn áltijd open. Daar wij onze (protestantse/evangelische) "godshuizen" doordeweeks meestal dicht hebben 'voor publiek'. Welk één aanfluiting... De synagoge, de Tempel, waren die ook niet elke dag open? Waar is het hierin misgegaan in de Reformatorische (waar al het Evangelische uit voortvloeit), geschiedenis?

Een uitspraak welke mij welgevallig is, van iemand die óók graag en liever een (katholieke) stille kerk bezoekt om God te ontmoeten:

"Hoe meer ik Hem ken, hoe minder ik van Hem begrijp,
en hoe meer ik in Hem geloof."
~Matthijn Buwalda

En als er dan toch geen kerkje in de buurt is, doe mij dan gewoon groene kathedralen! De Schepping zelf. Dáár kom je pas thuis.. 


Varengeville-sur-Mer, Normandië

Killarney, Ierland

Zwarte Woud, Duitsland

Leuk, Zwitserland

Comomeer, Italië

 Auxerre, Frankrijk

Rouen, Frankrijk

 Dieppe, Frankrijk

Köln, Duitsland

Menaggio, Italië

Tremezzo, Italië

Freiburg, Duitsland

Münster, Duitsland

 Dortmund, Duitsland28 april 2018

Franciscus, Rome en Globalisme


Vóór dat u hieronder verder leest over o.a. de Rooms-Katholieke kerk zou ik graag duidelijk willen stellen dat er binnen deze (valse) kerk absoluut en vanzelfsprekend oprechte volgelingen van Christus zijn. Dit stukje is geen aanval op mensen. En enkel aan God het Oordeel.

Ik voor mij haal troost uit mannen welke officieel katholiek waren. Zoals bijvoorbeeld Henri Nouwen en Brennan Manning.
Uiteraard zijn er 'Roomsen' die helemaal niet Rooms zijn. Godzijdank zou ik eraan toe willen voegen. Tegen hen zou ik dan ook willen zeggen, in liefde: Verlaat deze valse Roomse kerk en zoek een Bijbelgetrouwe kerk. Onderzoek de Schrift, en laat je niet langer bedriegen. Want Rome is in het Licht van de Bijbel, één grote leugen.
De boodschap van het Evangelie is duidelijk: Het ìs volbracht. Voltooid.


Orthodox Rooms-katholieken aanbidden het Rooms katholicisme. Zij aanbidden "holy mother church". Niet God ...
Rome staat zo ongeveer symbool voor alles wat de hemel niet ìs en niet wenst. Het Vaticaan is een satanische plek..
Wat paus Franciscus uitdraagt is geen christendom maar een soort van politieke (linkse) globalistische beweging. 

De geschiedenis van het pausschap is één lange aaneenschakeling van drama:
Bloedbaden, pervers seksueel misbruik, corruptie, kopen en verkopen van pauselijke macht, etc.
Pausen kunnen aangesproken worden met "zijne heiligheid" en zelfs met "plaatsbekleder van Jezus Christus". Of "opperpriester van de wereldkerk" en "patriarch van het westen".
Men aanbid Maria en door zichzelf heilig verklaarde zogenaamde 'heiligen'. Het is de waanzin ten top.
Wat men ook graag doet is sympathiseren met de islam en de koran :

paus Johannes Paulus kust de koran (..)

Paus Benedictus de 16e bladert door een koran

Het pausschap is één van de grootste zo niet dè grootste hoax in de geschiedenis van alles dat ooit vanuit het christendom is ontstaan. Wat is dwazer dan een papá, een reïncarnatie van Petrus, die andere overleden poepers en piessers "heilig" verklaard?! Niets toch?
De heilige papa van de kerk? -- Het is dwaasheid.

Jorge Bergoglio, echte naam van Franciscus, is links georiënteerd. Meer dan welke eerdere paus ook. Hij maakt vriendjes overal ter wereld. Wie niets weet van de geschiedenis van de Jezuïeten; google het eens. Deze paus is een Argentijnse Jezuïet, met Italiaans bloed.
Hij heeft tijdens zijn pausschap meerdere keren aangestuurd op een nieuwe-wereld-orde, namelijk op een wereldbank-en religie...

Een mens die het Evangelie brengt met de boodschap van eeuwig leven dóór bekering tot Christus Jezus, is doorgaans geen geliefd persoon.. Integendeel. Maar deze wereld loopt weg met paus pipo Francesco. Hoe is dat mogelijk?


Enkele recente uitspraken van paus Franciscus:

--> Voorjaar 2014: De paus zegt niet verbaasd te zijn als binnen korte termijn buitenaardse wezens de aarde zullen bezoeken .... Ja, laat dit even op je inwerken.. Ook zegt hij dat wanneer ze het Vaticaan bezoeken, dat hij ze graag zal dopen wanneer ze daarom zullen vragen.

"Dear brothers, I wanted to tell all of you that we are not alone in the universe. Science has already made so much progress and will most likely soon will know our new brothers and sisters with whom we will exchange a sign of peace. On that day there will be wonder and remember that God is one and watching over us all."

"De evolutie en de oerknal conflicteert niet met de Schepper van hemel en aarde.
Als we lezen over de Schepping in Genesis lopen we het risico God als magiër te zien, iemand die met zijn toverstaf alles kan. Maar dat is niet zo." Klik hier.

~  Neem nu gerust tijd voor een welverdiende (noodzakelijke) pauze  ;-) 

Goed, laten we eerlijk zijn; de meeste mensen zeggen dingen die haaks op de Bijbel staan. Maar hier komt het uit de mond van iemand die meent aan het hoofd van "holy mother church" te staan.

Franciscus: "Jezus is geen geest, maar een persoon, een man."

"..en Petrus antwoordde Hem: U bent de messias, de Zoon van de levende God.
Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel."

 President van de PA Abbas, de vice wereldkampioen Anti-zionisme.
Gezellig op de thee in het Vaticaan.

--> 16 mei 2015, pipo Franciscus: "Mahmoud Abbas is een vredesengel." -- Wat?!!
Franciscus is vóór een Palestijnse Staat. Dat mag hij zijn. Maar: Abbas heeft publiekelijk gezegd, in navolging van Iran, om Israël en Amerika te gaan vernietigen. De islamitische staten in het Midden-Oosten zijn stuk voor stuk satanisch van karakter. Anti-democratisch, anti-vredig en anti-vrijheid.
Of het er ooit gekomen is weet ik niet, maar Abbas plande een eigen paleisje te laten bouwen á 13 miljoen dollar. Maar dat terzijde.

Koning Willem IV met Abbas, deze sluit graag vriendjes met Hamas.
Ook Abbas ontkent, net als Hamas en Iran, de Holocaust ...

Hoe dan ook, het Rooms-Katholieke geloof is helaas een geloof dat ver bij de Bijbel vandaan staat. En met deze paus lijkt het nog gekker te worden.

Zie in de video hieronder hoe schrijnend de paus de geestelijke plank mis slaat. Bijna niet te geloven. Maar dit is in lijn met hoe de Roomse kerk al een kleine 2 millennia denkt..

Franciscus; "'Christen' betekent: volgeling van de kerk." Het gaat Rome om de kerk, zìjn kerk... "Een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan niet buiten de kerk om." Zíjn kerk dus. Zó triest.Al het goud, de kostbare gewaden, de onbetaalbare kunstschatten, de idiote gebouwen die de Rooms Katholieken kerk 'rijk' is, zijn tezamen slechts een façade voor de geest van anti-Christus die een zwarte schaduw werpen over de grootste kerkgroep op aarde.

"Wie niet voor Mij is, is tegen Mij", zei Jezus. Velen Roomsen willen of kennen de Bijbelse Jezus niet. En toch; evangelischen schudden massaal de handen met Rome. Niemand heeft grotere 'geestelijke' invloed in de wereld dan de paus en Rome. Wellicht zegt dat meer dan genoeg.

--> Paus Franciscus, 26 september 2015 tijdens zijn Amerika-tournee: 
"We moeten niet vergeten dat wij volgelingen zijn van Jezus Christus en zijn leven, menselijkerwijs gesproken geëindigd in mislukking. De mislukking van het kruis." --- wat een ongekende dwaas... Hoe kan hij dat nou zeggen? zult u denken. Antwoord: De paus is katholiek. Rooms-katholiek.
"Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God."
1 Korinthe 1:18

--> 10 september 2015. Khamenei: "Ik zeg tegen Israël dat ze het eind van deze 25 jaar niet zullen meemaken. Als God het wil zal er over 25 jaar niet zoiets bestaan als een zionistisch regime. Tot die tijd zal de strijdende en heldhaftige moraal van de jihadisten geen moment rust geven aan de zionisten."


--> 26 januari 2016: President van Iran Rouhani op de thee in het Vaticaan. Op bezoek bij paus Franciscus.
Bij een ontvangst in een museum-hal werden museumstukken gecoverd met houten panelen, onzichtbaar gemaakt voor zijne hoogheid Rouhani. Wat een bizarre vernederende wantvertoning voor alles wat Europa gemaakt heeft tot wat het is. Of WAS, moet ik inmiddels zeggen..
Rouhani vroeg de paus voor hem te bidden. Denk hierbij aan het volgende: In de grote verdrukking zal dè Anti-christ de wereld regeren met een wereld-bank en zeer waarschijnlijk een wereld-religie. Een Sjiitische leider die de paus vraagt voor hem te bidden? Kom op zeg.

Genoeg over Rome en zijn paus. Rome heeft de èchte Christus nodig. Alleen Hij kan hun lege religieuze hart verlossen en vullen. Ook Rome heeft de ontferming van het hart van biddende christenen nodig.

Genade is de enige hoop. Ook voor de velen (verblinde) Rooms-katholieke gelovigen.


Kerk, Lichaam van Christus; wordt of blijf wakker. Want de tijd, is nabij ...30 maart 2018

Kruisdragen; de weg naar Verlossing


De Kruisweg.

Romeinse soldaten trekken de koningsmantel van Jezus' lichaam.
Door vastklevend bloed worden de geselwonden nòg verder opengetrokken.
Ze doen Hem Zijn eigen kleren weer aan.
Twee soldaten leggen hardhandig een dwarsbalk op Zijn schouders.
Ze spotten met de Maker van het universum.

Soms is het bijna stil.
Dan weer een luidruchtig joelen en jennen.
Sommige huilen.
Mannen verkrampen van verdriet.
Ze wenden hun hoofd af.
Vrouwen jammeren.
Ze slaan de handen voor hun gezicht.

Jezus strompelt verder.
Doornen prikken in Zijn hoofd.
De weg van het paleis van Pilatus naar Golgotha is een kleine kilometer.
Heel ver is het niet.
Maar de Meester begint steeds meer te wankelen.
De Kruisweg. Het is een Lijdensweg.

               
Op bevel van enkele soldaten neemt ene Simon van Cyrene, een donkere man,
het dwarshout van Jezus over.
Vrouwen slaan zich in Joodse traditie op hun borst en blijven weeklagen om Hem.
Een menigte van mensen volgt de lijdende Christus.

Plotseling keert Jezus zich tot enkele vrouwen (Lukas 23:26-31:
"Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 'Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.' Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: 'Val op ons neer!' en tegen de heuvels: 'Bedek ons!' Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?"

Midden in Zijn eigen lijden, profeteert Jezus dat Zijn volk een groot lijden te wachten staat ...

De weg loopt nog een klein stukje omhoog.
Jezus' moeder heeft de hele weg meegelopen, dicht bij Hem.
Sommige discipelen zijn ook getuige.

Golgotha, de Schedelplaats, nèt buiten Jeruzalem;
Een Romein biedt Jezus wijn met een pijnstillend middel aan.
Jezus proeft eraan, Zijn keel is droog, Hij heeft dorst.
Maar de Meester weigert er verder van te drinken.
Jezus laat zich niet verdoven..
Gods Zoon wil Zijn lijden volkomen dragen.
Deze gifbeker smaakt bitterder dan bitter.
De executie van de Verlosser is begonnen, als een Pesach-lam; het Lam voor ons geslacht.
Om ook jóu te Verlossen.p.s. Wil je Mij volgen? neem dan jóuw kruis op je