15 juli 2013

Systeemgeloof van de elite


We leven helaas in een wereld waarin leugens en manipulatie de heerschappij voeren. Noem het gerust een "gebroken wereld". Een wereld ook met eliteclubjes, met 'schriftgeleerden' en andere despoten ..
Een huiveringwekkende hoogmoed wordt verbloemd met een zogenaamde brave geestelijkheid.
Ik heb het over sekten in het christendom. Soms uiterst subtiel verpakt.

Het evangelie dat gepredikt wordt is die van de eigen kleine waarheid, en anders niet ..

Het piepkleine eigen wereldje waar men de gegarandeerde erkenning als veilige haven ervaart.

Kennelijk óók voldoende erkenning om schaamteloos op schandelijke wijze met 'andere' mensen om te gaan. Schaamte kent men zelfs niet ... De geest van controle beheerst hier de manier van praten en handelen. Oprechte liefde is ver te zoeken.

"Pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love,
contentment, or even common sense."
C.S. Lewis, Mere Christianity


Deze mens voelt zich dermate geestelijk verheven,
dat hij blind is voor zijn eigen angst en het daarmee
verbonden narcistisch controlegedrag.

Hij vindt alleen in zijn eigen kleine stroming broeders en zusters in de Heer. En zelfs die worden gewogen op de weegschaal van de eigenwijze overtuiging van wat Bijbels is en wat niet. Er kan in dit milieu niet vrijuit geademd worden.

Het geloofsleven wordt een verstikkende exercitie.
Het leven een dubbelleven ..

Oorzaak: Tirannieke hoogmoed. Niet bij in de buurt te komen voor de indringer. Kansloos.

"Sommigen denken dat redding toebehoort aan vrome en fatsoenlijke mensen, 
aan hen die op een veilige afstand blijven van de achterbuurten van het bestaan, terwijl ze hun veroordeling staan uit te kramen aan diegenen die door het leven bevuild zijn."
Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel

Inherent aan deze mensen en dit soort clubjes en familie's is dat ze status, aanzien (en dus vooral grote bankrekeningen) uitermate belangrijk vinden. Of zelfs durven verbinden met "de zegen van de Heer". Dikwijls komen de gearrangeerde huwelijken voort uit een selectie van welgestelde potentiële schoonzoons, geselecteerd uit de eigen enige echte ware gemeente..
Wat een geluk ...

Het is op dit punt dat de geest van Izebel* keihard toeslaat. Zij weet wel raad met ego en 'geestelijke' betweterij. 
Hoogmoed is een vernietigende zonde.


Integendeel,
we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid:
we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet,
maar maken de waarheid openlijk bekend.
Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan
bij ieders geweten.
2 Kor. 4:2


  so don't try to be 'good', but

         be God's !
            |-| /-\ |\| S


* Deze geest zet mensen aan tot heersen, controleren en manipuleren. En dat bìnnen het Lichaam.

p.s.
Dit stukje schreef ik naar aanleiding van de absurde ervaringen met een familie welke zich midden in een subtiele sekte bevindt. Een sekte die zichzelf "gesloten" noemt ... Een plek waar angst, achterdocht en manipulatie de dienst uitmaken. Super verdrietig.